จาริกประเทศอินเดีย 2563

ประกาศ 20 มกราคม 2563 สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด เรื่อง: นัดหมายวันและเวลาเดินทาง วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03.00 น. (ตี 3) 03.00 น. (ตี 3) พร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ Row L 1-4 ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน ภูฏาน แอร์ไลน์ Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3.701 1.      เมื่อไปถึงแล้ว ให้รับชุดหูฟังจากจิตอาสา และรับซองเอกสาร ป้ายชื่อ และแท็กติดกระเป๋าเดินทาง จากเจ้าหน้าที่ของสังคมทัวร์ (คุณราตรี คุณโหน่ง)   2.      ในซองเอกสาร มีตั๋วเดินทางกลับ พร้อมกับทางทัวร์จะแจกใบตรวจคนเข้าเมือง (ใบ ต.ม.) ประเทศอินเดีย โดยทัวร์จะกรอกข้อมูลไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าพบที่ผิดให้รีบแก้ไข […]