พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#38 ชุดพ้นกรรม เหนือกรรม

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว
CD#38 ชุดพ้นกรรม เหนือกรรม

คลิกเพื่อรับฟัง/ดาวน์โหลดไฟล์ MP3 หรือรับฟังทาง  YouTube-logo-full_color