จาริกประเทศอินเดีย 2563

ประกาศ 20 มกราคม 2563

สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรื่อง: นัดหมายวันและเวลาเดินทาง วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03.00 น. (ตี 3)

03.00 น. (ตี 3) พร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ Row L 1-4 ชั้น 4 เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน ภูฏาน แอร์ไลน์ Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3.701

1.      เมื่อไปถึงแล้ว ให้รับชุดหูฟังจากจิตอาสา และรับซองเอกสาร ป้ายชื่อ และแท็กติดกระเป๋าเดินทาง จากเจ้าหน้าที่ของสังคมทัวร์ (คุณราตรี คุณโหน่ง)  

2.      ในซองเอกสาร มีตั๋วเดินทางกลับ พร้อมกับทางทัวร์จะแจกใบตรวจคนเข้าเมือง (ใบ ต.ม.) ประเทศอินเดีย โดยทัวร์จะกรอกข้อมูลไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ถ้าพบที่ผิดให้รีบแก้ไข และเซ็นชื่อกำกับ ห้ามทำซองเอกสารหาย

06.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคยา (มีอาหารบริการบนเครื่อง) เวลาประเทศไทยจะเร็วกว่าประเทศ
         อินเดียประมาณ 1.30 ชั่วโมง

07.30 น. ถึงสนามบินคยา เมื่อออกไปแล้วให้ท่านไปรอรับกระเป๋าเดินทางที่ Belt ตรวจสอบกระเป๋าของท่านให้ครบถ้วนเรียบร้อย และเมื่อได้รับกระเป๋าแล้ว ให้นำกระเป๋าออกไปที่รถบัสของท่าน (มีเลขรถบัสติดที่หน้ากระจก) และขึ้นรถบัส
จิตอาสาจะเช็คชื่อผู้เดินทาง เมื่อขึ้นรถครบเรียบร้อยทุกท่านแล้ว จึงออกเดินทาง

11.00 น. เดินทางไปถึงที่พัก วัดลาวพุทธคยา นานาชาติ
– เมื่อถึงวัดลาวแล้ว ลูกหาบ จะขนย้ายนำกระเป๋าเดินทางของท่านไปวางไว้ที่หน้าห้องพัก  
– รับกุญแจห้องพักได้ที่ คุณราตรี เมื่อรับแล้ว ให้ขึ้นไปห้องพักเพื่อตรวจสอบจำนวนกระเป๋าให้ครบถ้วน  
– ปฐมนิเทศ ต้อนรับคณะผู้ปฏิบัติ แจ้งรายละเอียดโปรแกรมการปฏิบัติธรรม

– ประชุมทีมจิตอาสา

ข้อควรระวัง

1.      เงินสดและสิ่งของมีค่าทุกอย่าง ห้ามโหลดใต้เครื่องโดยเด็ดขาด ให้ถือขึ้นเครื่องเท่านั้น

2.      ห้ามทิ้งของมีค่าไว้ในรถหรือห้องพัก

3.      อยู่รวมกับหมู่คณะ ห้ามไปไหนเพียงลำพัง

4.      ห้ามให้เงินหรือสิ่งของกับขอทาน หากต้องการทำทานให้ติดต่อทัวร์เท่านั้น

โปรแกรมการเดินทาง: อินเดีย 2563 https://drive.google.com/file/d/1QrKYgJ5cPd0VbdMYVL2uclxrkHTuWdk1/view?usp=sharing

สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ Note ในกลุ่มไลน์ และเว็บไซด์  https://www.phraajahnkanchit.com/อินเดีย2562

———————————————————

ประกาศ 14 ม.ค. 63

เรื่องแนะนำข้อมูลน่ารู้ก่อนการเดินทาง 

สำหรับท่านที่เป็นผู้ใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเดินทางไปพุทธคยา และเขาคิชฌกูฏมาก่อน จึงขอแนะนำให้ท่านศึกษาประวัติและข้อมูลที่น่าสนใจก่อนการเดินทางตามลิ๊งค์ด้านล่างนะคะ

     ·    TNN16 อริยทัศน์อินเดีย : ตรัสรู้ สัมมาสัมโพธิญาณ https://youtu.be/Jc8dHhXG2U4

     ·   สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7 https://youtu.be/oaAkVRnEMsE

     ·  TNN16 อริยทัศน์อินเดีย : แม่น้ำเนรัญชราและต้นศรีมหาโพธิ์ https://youtu.be/h-jgak6TWRc

     ·  TNN16 อริยทัศน์อินเดีย : เขาคิชฌกูฏ https://youtu.be/H5c7UAkRcr8

     · แฉแต่เช้า มดดำ คชาภา พาบินลัดฟ้าสู่เมืองพุทธคยา https://youtu.be/FW1KATZGJG0

    ———————————————————

ประกาศ – 24 ธันวาคม
2562

เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญ ทอดผ้าป่า “จาริกประเทศอินเดีย 10-17 กุมภาพันธ์ 2563”

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่า “จาริกประเทศอินเดีย 10-17 กุมภาพันธ์ 2563” (คณะพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร) เพื่อนำปัจจัยถวายเป็นค่าเดินทางของพระภิกษุสงฆ์
และแม่ชี จากวัดป่าภูไม้ฮาว และถวายพระอาจารย์เพื่อเผยแผ่งานพระศาสนาในด้านต่างๆ ต่อไป 

ผู้มีความประสงค์ร่วมบุญถวายปัจจัยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ภูริตา สายะวารานนท์ ธ. กสิกรไทย เลขที่ 753-2-16493-6 ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

กรุณาแจ้งรายละเอียดการร่วมบุญผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.gle/WYL359nXanDhHkFQ8
หรือสำหรับผู้ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ สามารถแจ้งผ่านทางกลุ่มไลน์นี้ โดยระบุ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. ยอดปัจจัยร่วมบุญ

อนุโมทนาบุญค่ะ

——————————————————–

ประกาศ 18 ธันวาคม 2562

เรื่องแนะนำสื่อธรรมะสำหรับผู้ใหม่

สำหรับท่านที่เป็นผู้ใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มาก่อนขอแนะนำให้ท่านศึกษาคู่มือปฏิบัติธรรม “อริยมรรค ภาคปฏิบัติ” โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว ที่ได้รวบรวมหลักการปฏิบัติตามแนวสัมมาทิฐิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติของท่าน ก่อนการเดินทางนะคะ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์PDF
ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1PYZSlr8gmsF9xZXAIqNUV4jZZXfl7kfO หรือฟังเสียงอ่านได้ที่ https://archive.org/details/20140909_01
อ่านหนังสือธรรมะอื่นๆ
ได้ที่นี่  https://www.phraajahnkanchit.com/category/หนังสือธรรมะ/

ซีดีแนะนำ
ชุดจาริกอินเดีย 2561 https://www.youtube.com/playlist?list=PLrRsJJrMOz-2xk1Bxa4F9mf2vWB2q3MCl
ชุดจาริกอินเดีย 2560 https://www.youtube.com/playlist?list=PLrRsJJrMOz-1u5eHq7wi4UgahFJtzCy6P
รับฟังซีดีชุดอื่นๆ ได้ที่นี่ https://www.phraajahnkanchit.com/category/ซีดีธรรมะ/

คำขอขมาและอโหสิกรรม คำปฏิญาณตน
และคำอุทิศบุญ (ไทยและอังกฤษ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1z4i6UDc6sO3KkyYgEcLUHwqxJ0nGTmuL

หากท่านต้องการรับเล่มหนังสือหรือซีดี
สามารถรับได้ตามคอร์สปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ค่ะ

——————————————————-

ประกาศ – 18 ธันวาคม 2562

สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรื่อง ประกาศรายชื่อจิตอาสาและนัดประชุมทีมงาน

พระอาจารย์เคยสอนไว้ว่า”งานพระศาสนา เป็นงานใหญ่ จึงไม่สามารถทำคนเดียวได้”  ดังนั้น จึงขออนุโมทนาบุญกับจิตอาสาทุกท่านนะคะ อย่างไรก็ตาม เรารับไม่จำกัดจำนวนจิตอาสานะค่ะ ดังนั้น ท่านใดที่มีจิตศรัทธาต้องการร่วมเป็นจิตอาสาก็สามารถทำได้ในทุกๆ งานตามที่ท่านถนัดน่ะค่ะ

สำหรับกำหนดการประชุมทีมจิตอาสาคือวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ที่บ้านไทย นครปฐม (คอร์สบ้านไทย)และวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ที่บ้านจิตสบาย (คอร์สบ้านจิตสบาย) ดังนั้นท่านสามารถเลือกเข้าร่วมประชุมที่ใดที่หนึ่งได้ตามความสะดวกค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับจิตอาสาทุกท่านค่ะ

——————————————————- 

ประกาศ – 27 พฤศจิกายน 2562

สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรื่อง การจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการเดินทาง (ปรับปรุงข้อมูล เมื่อ วันที่ 15 พ.ย. 2562)

1.      เสื้อผ้า สุภาพ (ห้าม เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น ) ไม่บังคับสีขาว แต่ไม่ควรเป็นสีฉูดฉาด – แนะนำให้ใช้ผ้าขาวม้าแทนผ้าขนหนูสำหรับเช็ดตัวหลังอาบน้ำ เนื่องจากอากาศจะมีความชื้นสูงมาก ผ้าขนหนูจะแห้งช้า ทำให้เหม็นอับชื้นได้ง่าย

2.      เสื้อแจ็กเก็ตกันหนาว กันลม เเขนยาว อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 5 C สูงสุด 25 C
//www.accuweather.com/th/in/delhi/202396/february-weather/202396   

3.      หมวกกันแดด หรือร่ม (ช่วงกลางวันแดดแรง)

4.      ผ้าปิดปาก Mask กันฝุ่น

5.      ถุงเท้า รองเท้าเน้นสวมใส่สบาย เดินได้นาน ถอด/ใส่ ง่ายๆ เดินขึ้นเขาได้

6.      ถุงผ้าหรือถุงผ้า สำหรับใส่ รองเท้า (ต้องถอดและถือนำติดตัวเข้าไปในต้นพระศรีมหาโพธิ์)

7.      ยาประจำตัว ยากันยุง

8.      เบาะรองนั่งสมาธิ (มีผ้าใบพลาสติกกันเปื้อน จัดเตรียมให้) สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาหัวเข่า แนะนำให้นำเก้าอี้สนาม แบบพับ พกพาได้ น้ำหนักเบาๆ ติดไปด้วย

9.      ของใช้ส่วนตัว สบู่ แชมพูสระผม ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว โลชั่น ผ้าอนามัย ไม้แขวนเสื้อ ไดร์เป่าผมเล็กๆ  

10.  ปลั๊กไฟ และสายพ่วงต่อ สำหรับใช้ในประเทศอินเดีย เป็นรูกลม 2 รูหรือ 3 รู กระแสไฟ 230 V 50 Hz  

11.  เสื้อยืดเก่าๆ สำหรับทำเป็นผ้าเช็ดเท้า หรือผ้าขี้ริ้ว ภายในห้องพักของท่าน

12.  กระบอกน้ำเก็บความร้อน หรือกระติกน้ำ สำหรับใส่น้ำดื่ม

13.  มุ้งกันยุง แบบคลุมทั้งตัว สำหรับนั่งปฏิบัติ (ติดต่อซื้อได้ที่ 083-694-2954) – แล้วแต่สะดวก

14.  ถุงผ้า ใส่ของจิปาถะไม่ควรใช้ถุงพลาสติก เพื่อป้องกันเสียงดังที่อาจรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น

15.  กระดาษทิชชู่ กระดาษเปียก

16.  ไฟฉายเล็กๆ พร้อมถ่านสำรอง

17.  กาแฟผง น้ำขิงผง เครื่องดื่มผง อาหารแห้ง หรือ บะหมี่สำเร็จรูป (สำหรับท่านที่ต้องเผื่อทานยา)

18.  กล่องทัพเพอร์แวร์ใส่อาหาร ช้อนส้อม (สำหรับท่านที่ต้องการเก็บอาหารมื้อเย็น)

19.  ซิมโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต ให้เตรียมไปเองจากกรุเทพฯ สามารถซื้อได้ที่ Sim to Fly (AIS) แบบเหมาจ่าย ราคาประมาณ 400 บาท

20.  การแลกเงิน ให้แลกเงินเอง ไม่ควรเกิน 5,000 บาท สามารถแลกที่ Super Rich http://www.superrich1965.com/th_branch.html โทร 02-655-2488 , 02-655-2400 โดยต้องใช้ passport หรือบัตรประชาชน ประกอบการแลก (ถ้าไม่สะดวกให้มาแลกที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเดินทางได้แต่ควรเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้า) 

21.  ชุดหูฟังสำหรับฟังธรรม จะแจกให้ทุกท่านที่สนามบิน อุปกรณ์ในกล่องจะประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ชุดหูฟังแบบไร้สาย 1 ชิ้น 2) เสาอากาศ 1 ชิ้น 3) หูฟัง 1 ชิ้น 4) ถ่านก้อนเล็ก ขนาด 2A (AA) จำนวน 2 ก้อน 

สำคัญมาก!! ขอความกรุณาทุกท่านช่วยกันดูและรักษาชุดหูฟังระหว่างการใช้งาน อย่าให้ชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะเสาอากาศจะหล่นหายและหักได้ง่าย กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่องให้ครบถ้วน ก่อนนำบรรจุลงใส่ถุงพลาสติกในกล่อง ให้ถอดถ่าน และเสาอากาศออกจากเครื่องก่อน แล้วจึงนำใส่กล่อง ก่อนส่งคืนให้กับทีมงานจิตอาสา

สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ “โน้ต” ในกลุ่มไลน์ และเว็บไซด์   https://www.phraajahnkanchit.com/อินเดีย2563/

—————————————————————————-

ประกาศ – 27 พฤศจิกายน 2562
สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรื่อง: รายละเอียดที่พัก วัดลาวพุทธคยา นานาชาติ

      1.      พักที่ วัดลาวพุทธคยา นานาชาติ Wat Lao Bhuddhagaya International, Bodhgaya, Bihar 824231 India GPS: 24.692589, 84.980768 https://goo.gl/maps/8XZ3Fch69Y8mYb1s6   (จะจัดพิมพ์ที่อยู่และเบอร์ติดต่อวัด บนบัตรประจำตัวผู้เดินทางทุกคน) ห่างจากเจดีย์พุทธคยา ประมาณ 15 นาที

      2.      อาคารนอน มี 2 อาคาร คือ A และ B (อยู่ห่างกันประมาณ 5 นาที สามารถเดินไปมาหากันได้) พักได้ 3-4 คน/ห้อง มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำในตัว มีเครื่องทำน้ำอุ่น (เปิด-ปิดเป็นเวลา โดยเจ้าหน้าที่ของทางวัด) ห้องอาหารและห้องประชุมอยู่ที่อาคาร A  

      3.      เนื่องจากมีผู้เดินทางที่เป็นผู้สูงวัยและมีปัญหาด้านสุขภาพร่วมเดินทางไปด้วย ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์จัดสรรห้องพักตามความเหมาะสม โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ปฏิบัติที่มีปัญหาสุขภาพและผู้สูงวัยได้พักที่อาคาร A ก่อน ทั้งนี้ ท่านอาจจะต้องพักร่วมกับผู้เดินทางที่เป็นผู้สูงวัยและมีปัญหาสุขภาพท่านอื่น ๆ และอาจจะไม่สามารถพักกับผู้เดินทางร่วมตามที่ท่านต้องการ  

      4. ทางวัดได้จัดเตรียมเครื่องนอนไว้ให้เรียบร้อยแล้ว (หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม) แต่ท่านสามารถนำถุงนอน ปลอกหมอน หรือผ้าปูที่นอนส่วนตัวติดไปได้ค่ะ

      5.  ดูรูปที่พักได้ที่นี่ https://www.phraajahnkanchit.com/wp-content/uploads/2018/03/วัดลาวพุทธคยา-นานาชาติ.pdf 

     6.      ดูรูปการเดินทางปี 2562 ได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1mQlFp8_cDMkxJMu4gNOWXczljNigzbm7  

     7.  หากหลงทางหรือพลาดจากรถบัส ให้ท่านใช้บริการรถสามล้อ โดยแจ้งคนขับให้มาส่งที่วัดลาวพุทธคยา นานาชาติ (ติดกับวัดไทยมคธ) โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60 รูปี  

สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ “โน้ต” ในกลุ่มไลน์ และเว็บไซด์   https://www.phraajahnkanchit.com/อินเดีย2563/

—————————————————————————-

ประกาศ — 4 พฤศจิกายน 2562
สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรื่อง : วัตถุประสงค์การเดินทางและดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ในการการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย คือการเดินตามรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร ได้เมตตาเดินทางไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติจำนวนมาก ที่ต่างล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์    

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติทุกท่าน ทีมงานจึงขอความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติที่ร่วมเดินทาง ดังนี้

1.      กินอยู่อย่างสัปปายะ มิได้เน้นเรื่องความสะดวกสบาย พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

2.      เน้นการปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ปิดกั้นเรื่องรูปแบบในการปฏิบัติ สำรวมกาย วาจา ใจ งดการคลุกคลี

3.      มีผู้ปฏิบัติจำนวนมากเดินทางไปพร้อมกัน ทุกคนล้วนมาจากต่างที่ ต่างถิ่น ต่างวัย หลายๆ ท่านเป็นผู้สูงวัยและมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงควรให้ความเมตตา เสียสละ ดูแล ช่วยเหลือ เอื้ออาทร และให้อภัยซึ่งกันและกัน  

4.    ทีมงานผู้จัดเป็นจิตอาสาที่มีภาระหน้าที่และการงานต่างๆ ดังนั้น อาจล่าช้าในการตอบคำถามหรือผิดพลาดในดำเนินงานไปบ้าง ต้องขออภัยทุกท่านล่วงหน้าค่ะ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ สามารถฝากคำถามไว้ในกลุ่มไลน์นี้นะคะ (ขอความกรุณางดไลน์ส่วนตัว ยกเว้นกรณีที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้นนะคะ) 

5.     กลุ่มไลน์นี้ คือช่องทางหลักในประสานงานและการสื่อสาร ดังนั้น ขอความกรุณา “งด” ส่งข้อความ รูปภาพ วีดีโอต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง  

6.      สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่ “โน้ต” ในกลุ่มไลน์ และเว็บไซด์   https://www.phraajahnkanchit.com/อินเดีย2563/

—————————————————————————-

ประกาศ — 1 พฤศจิกายน 2562
สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรื่อง : การชำระเงินค่าเดินทางส่วนที่ 2  (13-15 พฤศจิกายน 2562)

ขั้นตอน:
1. ชำระเงินมัดจำการเดินทางส่วนที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 19,275 บาท ในช่วงวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 โดยโอนเงินเข้า ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ภูริตา สายะวารานนท์ เลขที่บัญชี 203-2-18153-5

2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เดินทางให้ชัดเจน เข้ามาในกลุ่มไลน์ ที่ “อินเดีย 63 พอจ. ครรชิต” http://line.me/ti/g/5nqYUz5I0a

หมายเหตุ:

  • ขอสงวนสิทธิ์หักเงินค่ามัดจำ 50% กรณียกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 31 สิงหาคม 2562
  • ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ 100% กรณียกเลิกการจองหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562
  • ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าเดินทางทางทั้งหมด กรณียกเลิกการจองหลังวันที่ 5 ธันวาคม 2562

·        ขอสงวนสิทธิ์หักเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ามัดจำคืน (หากมี)   

—————————————————————————-

 

ประกาศ — 1 พฤศจิกายน 2562
สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

 

เรื่อง : การจัดเตรียมหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ขั้นตอน:

1.      1 พ.ย. 2562: ผู้เดินทางจัดเตรียมหนังสือเดินทาง (Passport) โดยหนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากเดือนที่เดินทาง (คือต้องหมดอายุ หลังวันที่ 10 AUG 2020 หากหมดอายุก่อนหน้านี้ ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่)  

2.      15-30 พ.ย. 2562: จัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) ให้กับคุณราตรี ฉุยฉาย (สังคมทัวร์)  

·       หนังสือเดินทาง ตัวจริง  มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

·       รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว รูปสีพื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (แจ้งร้านถ่ายรูปว่าสำหรับทำวีซ่าประเทศอินเดีย)

·       ใบจองทัวร์ ดาว์นโหลดแบบฟอร์มจองทัวร์ https://drive.google.com/open?id=12vsc3OaNzHKa2CylQPqeXyLN-9usTkI7  (โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนนะคะ)

·       สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

·       สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

3.      นำเอกสารใส่ซอง พร้อมระบุที่มุมซองเอกสารว่า “พระอาจารย์ ครรชิต”

จ่าหน้าซองส่งไปที่ 

คุณราตรี ฉุยฉาย (สังคมทัวร์) โทร 086-909-2109

117/204  สายไหมซอย 64

แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพ 10220

โทร 081 425 9350

หมายเหตุ:

*กรณีที่ท่านอยู่ระหว่างการเดินทาง หรือจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางในช่วงเวลานี้ สามารถส่งให้ทางทัวร์ได้ในภายหลัง  

**ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางคืนในวันที่เดินทาง (10 ก.พ. 2563) ซึ่งหากท่านจำเป็นต้องใช้เล่มหนังสือเดินทาง กรุณาแจ้งทางทัวร์ล่วงหน้า

***สอบถามข้อมูลการเตรียมหนังสือเดินทาง/วีซ่า/ตั๋วเดินทาง กรุณาติดต่อ คุณราตรี สังคมทัวร์ โทร 086-909-2109

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ

—————————————————————————-

ประกาศ

สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด


เรื่อง : เปิดรับลงทะเบียนสำรองที่ คอร์สปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย ปี 2563 (10-17 กุมภาพันธ์ 2563)  
  

1.      ลงทะเบียนสำรองที่ ผ่านระบบออนไลน์ (ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์) ได้ที่ https://forms.gle/F5vQ5mCMJH5fTBUr7 แบบฟอร์มสำรองที่ – คอร์สปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย ปี 2563 (10-17 กุมภาพันธ์ 2562) — สามารถลงทะเบียนแทนกันได้น่ะค่ะ

2.      โปรดอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้ ก่อนลงทะเบียน

o   ข้อที่แสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึงข้อมูลจำเป็น

o   โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบข้อมูลและตัวสะกดให้ถูกต้อง ก่อนกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

o   หากท่านลงเบียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อกดปุ่ม “ส่ง” แล้ว ท่านจะได้รับข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จค่ะ”  

o   เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “อินเดีย 63 พอจ. ครรชิต” โดยกดที่ http://line.me/ti/g/5nqYUz5I0a ซึ่งจะเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารในเรื่องการเดินทางครั้งนี้ต่อไป  (ติดต่อสอบถามผ่านทาง กลุ่มไลน์ “อินเดีย พอจ. ครรชิต 2563” เท่านั้นค่ะ) 

o   หากกรอกข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการแก้ไข ให้ท่านลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยทีมงานจะยึดข้อมูลการลงทะเบียนล่าสุดเป็นข้อมูลหลัก 

3.      การลงทะเบียนนี้ เป็นเพียงการสำรองที่ในการเดินทางเท่านั้น ทีมงานจะประกาศยืนยันรายชื่อผู้เดินทางให้ทราบอีกครั้ง     

4.      เมื่อท่านได้รับการยืนยันการเดินทางจากทีมงานแล้ว โปรดตรวจสอบว่าท่านมีอีเมลของ gmail หรือไม่ หากไม่มี ขอให้ท่านสมัครอีเมล gmail ให้เรียบร้อย ซึ่งท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ในขั้นตอนต่อๆ ไป

5.      โปรแกรมการเดินทาง สามารถดูได้ที่ https://bit.ly/2W2qq5i (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ค่าเดินทาง 29,275 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าเดินทางรวม 29,275 บาท โดยชำระเงินมัดจำการเดินทาง 10,000 บาท และชำระส่วนต่าง 19,275  บาท

(เดิมค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวม 30,000 บาท แต่เนื่องจากปีนี้ทางประเทศอินเดียได้มีการปรับลดค่าวีซ่าลง คือแบบ  E-VISA  มีอายุ 1 ปี เดิม USD 80 ปรับลดลงเป็น USD 40 เข้าออกกี่ครั้งก็ได้ภายใน1ปีคิดเป็นเงินไทยได้ลดลง 1,225 บาท  หมายเหตุ เนื่องจากค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานฑูต จึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับขึ้นราคา)

6.      หากติดปัญหาการลงทะเบียน สามารถสอบถามได้ที่ 089-222-5112, 080920-8763 หรือ 082-545-6593 ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ

—————————————————————————-

ประกาศ

สำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

 

เรื่อง : กำหนดการดำเนินงาน

มิถุนายน 2562

เปิดลงทะเบียนจองการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ

30 มิ.ย. 2562: ประกาศรายชื่อผู้เดินทาง รอบ 1

ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หักเงินค่ามัดจำ 50%

กันยายน 2562

12 ก.ย. 2562: ประกาศรายชื่อผู้เดินทาง รอบ 2 (หากมีแก้ไข)

ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – ยกเลิกคืนเงินมัดจำทั้งหมด

ตุลาคม 2562

31 ต.ค. 2562: ประกาศรายชื่อผู้เดินทาง รอบ 3 (หากมีแก้ไข)

พฤศจิกายน 2562

1 พ.ย. 2562: ผู้เดินทาง จัดเตรียมทำหนังสือเดินทาง

13-15 พ.ย. 2562: ผู้เดินทาง ชำระเงินงวดที่ 2 (19,275 บาท)

15-30 พ.ย. 2562: ผู้เดินทาง ส่งหนังสือเดินทางให้กับทัวร์ เพื่อทำวีซ่า   

ธันวาคม 2562

ยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 5 ธันวาคม 2562 – ยกเลิกการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด