พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#26 เพียรภาวนา

cd-cover

 

 

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#26 เพียรภาวนา

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด MP3 หรือรับฟังทาง YouTube-logo-full_color