เสียงอ่านหนังสือ “อริยมรรคภาคปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติธรรม แนวสัมมาทิฏฐิ”

ท่านสามารถรับฟัง เสียงอ่านหนังสือ “อริยมรรคภาคปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติธรรม แนวสัมมาทิฏฐิ” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2563 โดยกดที่ลิ๊งค์ด้านล่าง

ฟังหรือดาวน์โหลด ตอนที่ 1
http://u.pc.cd/MIt7

ฟังหรือดาวน์โหลด ตอนที่ 2
http://u.pc.cd/078rtalK

ฟังหรือดาวน์โหลด ตอนที่ 3
http://u.pc.cd/8zwctalK

ฟังหรือดาวน์โหลด ตอนที่ 4
http://u.pc.cd/thFrtalK

ฟังหรือดาวน์โหลด ตอนที่ 5
http://u.pc.cd/JGN

ฟังหรือดาวน์โหลด ตอนที่ 6
http://u.pc.cd/tRV

ฟังหรือดาวน์โหลด ตอนที่ 7
http://u.pc.cd/tam7

ฟังหรือดาวน์โหลด ตอนที่ 8
http://u.pc.cd/DqGrtalK

—————

ฟังหรือดาวน์โหลดเสียงอ่านต่อเนื่อง
(ตั้งแต่ตอนที่ 1-8)
http://u.pc.cd/PHT7

—————

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้ที่นี่
http://u.pc.cd/Br8rtalK