เสียงอ่านหนังสือ “พ้นทุกข์ด้วยตนเอง”

 

CD เสียงอ่านหนังสือ “พ้นทุกข์ด้วยตนเอง” (ให้เสียงโดย นารากร ติยายน)
Playlist 

CD เสียงอ่านหนังสือ “พ้นทุกข์ด้วยตนเอง” (รวมทั้งแผ่น – Playlist)  YouTube-logo-full_color 

บทที่ 1 YouTube-logo-full_color
 บทที่ 2 YouTube-logo-full_color 
 บทที่ 3 YouTube-logo-full_color 
 บทที่ 4 YouTube-logo-full_color 
 บทที่ 5 YouTube-logo-full_color 
 บทที่ 6 YouTube-logo-full_color
 บทที่ 7 YouTube-logo-full_color 
 บทที่ 8 YouTube-logo-full_color
 บทสรุป YouTube-logo-full_color

ดาว์นโหลดไฟล์ MP 3 ได้ที่นี่ Click here