พอจ. ตอบ: ปิติคือธรรมะสมาธิ ที่เป็นตัวบอกให้รู้ว่าจิตของเราเริ่มเป็นสมาธิ ซึ่งมีอยู่ 2 ตัว คือ 

1. ความเบิกบาน รื่นเริง บันเทิงพอใจปฏิบัติ2. มีความอิ่มเอิบ ปิติอิ่มอกอิ่มใจ ซาบซ่านตามร่างกาย…ปิติ มีอยู่ 5 อย่างคือ

  1. ขุททกาปีติ ปีติเล็กๆ น้อยๆ
  2. ขณิกาปีติ ปีติชั่วขณะ ขนลุกขนชัน
  3. โอกกันติกาปีติ ตัวเบาตัวลอย
  4. อุพเพคาปีติ โลดโผน กระตุกรุนแรง
  5. ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน เหมือนอาบน้ำเย็น…?