พอจ. ตอบ: ให้พยายามดูจิตตัวเอง เราไม่จำเป็นต้องไปรู้หรอกว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากไหน หรือมันคืออะไร สิ่งที่เราควรทำคือ ต้องรักษาจิตเอาไว้ ไม่ยินดียินร้าย รักษาจิตให้เป็นกลางๆ แล้วจิตของเราจะค่อยๆ หดตัวเข้ามาข้างใน แล้วสิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆ สลายไป นี่คือวิธีแก้… เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ให้มาดูจิตตนเอง แก้ที่จิต ให้จิตรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นและย่อมดับไป…

รับฟัง/Download MP3