หนังสือคิดให้สบายก็ไม่เป็น


เป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอน คือให้สาวก หาทางออกจากทุกข์ ไม่ใช่เพียงพ้นทุกข์ในชาตินี้ แต่หมายถึงพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก นั่นคือพระนิพพาน

ขณะที่เรายังอยู่ระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสสอน คืออาหารสมองและอาหารใจ ที่จะช่วยให้เรา กระทบ แต่ไม่กระเทือน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในการดำเนินชีวิต

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563 https://cutt.ly/sgdLhPX

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย