พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว CD#24 ชุดรวมหลักการปฏิบัติภาวนา

พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว
CD#24 ชุดรวมหลักการปฏิบัติภาวนา
(รวบรวมคำสอนจากซีดีชุดต่างๆ มาอยู่ในชุดเดียวกัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในการปฏิบัติภาวนาได้ศึกษาโดยเรียงลำดับตั้งแต่การปฏิบัติขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง)

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด MP3 หรือรับฟังทาง YouTube-logo-full_color