หนังสือ “ทำให้ถึงธรรม”


ทำไมบางคนถึงเข้าใจธรรมะเร็ว ปฏิบัติได้ก้าวหน้า
ทำไมบางคนถึงปล่อยวางปัญหารอบตัวได้ง่าย
ใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสอดคล้องลงตัว
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า พระองค์เป็นเพียงผู้บอกชี้ทาง สาวกต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต สอนอยู่เสมอว่า ให้เพียรโดยไม่ให้อยาก
พอใจสร้างเหตุ ผลแล้วแต่สภาวธรรม
พระธรรมเทศนานี้ เริ่มจากระดับต้นคือการใช้ชีวิตทางโลกอย่างมีความสุข
ไปสู่การพบความสุขที่แท้จริง นั่นคือพระนิพพาน
ทุกสิ่งที่ทำ ไม่มีเสียเปล่า
เมื่อลงมือปฏิบัติ แม้จะพลาดล้มระหว่างทาง
แต่ทุกย่างก้าวคือการเดินไปสู่จุดหมาย
จะก้าวสั้น ก้าวยาว ก้าวมาก ก้าวน้อย ก็ถือว่าทุกคนได้ทำ
และเมื่อเหตุถึงพร้อม ทุกคนย่อมจะได้ธรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2566
https://bit.ly/3U5IECo

แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิมพ์เพื่อจำหน่าย

ท่านสามารถรับฟังหรือดาวน์โหลด เสียงอ่านหนังสือ “ทำให้ถึงธรรม” ได้โดยคลิ๊กที่ลิงก์ด้านล่างนี้ https://bit.ly/3nKWgXS